อีกหนึ่งอาชีพ! ยิ่งเฟื่องฟูในยุคเสรีอาเซียน! “การท่องเที่ยว”

 

การท่องเที่ยว 
อีกอาชีพรุ่งในยุคเสรีอาเซียน! 

 

       เมื่อไม่นานมานี้ พี่เกียรติได้เล่าถึง 7 อาชีพแรกที่จะทำได้ทั่วอาเซียนมาแล้ว ก็มีน้องๆ ถามกันว่าแล้วอาชีพโน้นนี้จะได้เคลื่อนย้ายเสรีกับเขาไหม แต่แม้ว่าอาชีพใดๆ อาจจะยังไม่ได้ถูกกำหนดเป็นอาชีพแรกๆ ที่จะไปทำที่ไหนก็ได้ในอาเซียน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชีพนั้นๆ จะไม่มีความสำคัญนะคะ เพราะทุกอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายล้วนเป็นฟันเฟืองพัฒนาประเทศ รวมถึงเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เช่นเดียวกันทั้งนั้น และพี่เกียรติเชื่อว่าต่อไปในอีกหลายๆ อาชีพจะได้รับการพิจารณาภายใต้ความร่วมมือกันอาเซียนต่อไปค่ะ  แต่จริงๆ ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ติดโผว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีนะคะ! 

           

            กลุ่มวิชาชีพท่องเที่ยว เป็นอีกกลุ่มอาชีพที่สมาชิก 9 ประเทศในอาเซียนมีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมข้อตกลงเคลื่อนย้ายเสรีเมื่อปี 2552 แล้ว แต่ไทยเราเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ลงนาม เนื่องจากติดเงื่อนไขต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้ยังไม่มีข่าวยืนยันชัดเจนว่ารัฐไทยเราจะอนุมัติอย่างไร แต่ก็ไม่ได้มีการเพิกเฉยหายไปนะคะ ทางภาคการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนออกมาดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือค่ะ  เช่น เปิดหลักสูตรอบรมต่างๆ อย่างโครงการเครือข่ายความร่วมมือมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว: แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยใน 32 ตำแหน่งงาน ภายใต้ข้อตกลงในการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ.2558 -อ้างอิง 
       นอกจากนี้ยังมีการจัดทำกรอบความร่วมมือเฉพาะกิจกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้นำมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนเป็นบรรทัดฐานในการจัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรม ผลิตกำลังแรงงานในสาขานี้ให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านทักษะภาษาต่างประเทศที่ยังเป็นจุดอ่อนของคนไทย ทางภาครัฐจึงเริ่มมีนโยบายการพัฒนาคนทำงานที่เกี่ยวข้องในสาขาท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาอาเซียน 

 

เด็กดีดอทคอม :: อีกหนึ่งอาชีพ! ยิ่งเฟื่องฟูในยุคเสรีอาเซียน! "การท่องเที่ยว"
ภาพหน้าจอ จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

           
   

          ส่วนงานในสายการท่องเที่ยว 32 ตำแหน่งงานภายใต้ข้อตกลงอาเซียนนี้ ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการจัดการและบริการ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม อาหารเครื่องดื่มค่ะ ส่วนมีตำแหน่งอะไรบ้าง พี่เกียรติมีรายชื่อตำแหน่งงานมาให้ค่ะ แต่เป็นภาษาอังกฤษนะ ขออนุญาตไม่แปลเป็นภาษาไทย เพราะแปลแล้วอาจทำให้ชื่อตำแหน่งไม่ชัดเจนค่ะ แต่น้องๆ สามารถเข้าใจได้ไม่ยากนะ ถือว่าฝึกทักษะทางภาษาเตรียมพร้อมไปเลยจ้า  
 
                   กลุ่มงานการโรงแรม
เด็กดีดอทคอม :: อีกหนึ่งอาชีพ! ยิ่งเฟื่องฟูในยุคเสรีอาเซียน! "การท่องเที่ยว"

                   กลุ่มงานการท่องเที่ยว
เด็กดีดอทคอม :: อีกหนึ่งอาชีพ! ยิ่งเฟื่องฟูในยุคเสรีอาเซียน! "การท่องเที่ยว"
                                                                                          ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

 

             โดยสรุปแล้ว วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวจะเป็นอีกกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากภาครัฐ และต้องการคนมีทักษะความสามารถในการทำงานด้านนี้ ที่สำคัญเมืองไทยเราเองก็ถือว่ามีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาลอยู่แล้ว อาชีพนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากอยู่แล้ว แม้จะยังไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบอาเซียน  ดังนั้น น้องๆ ชาว Dek-D ที่สนใจภาษา รักงานบริการ ชอบงานด้านอาหาร ทั้งการทำและการตกแต่งอาหาร สนใจด้านการโรงแรม และชอบการท่องเที่ยว การเข้าสู่กรอบอาเซียนเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่น้องๆ ต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ทางภาษาและวิชาชีพให้ตอบสนองต่อตลาดงานค่ะ ไม่ว่าน้องๆ ที่สนใจจะเลือกเรียนสายไหน สายสามัญ สายอาชีพ หรือระดับมหาวิทยาลัย ก็มีโอกาสได้เติบโตกับสายงานนี้แน่นอนค่ะ เป็นอีกสายงานที่น่าเอาไปพิจารณาเพื่ออนาคตของเราจ้า สู้ สู้ เด็กไทยทุกคน
 
ที่มา :  http://www.dek-d.com/content/admissions/27654
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: